ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง กันพิษสุนัขบ้าระบาด

สาธารณสุข พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหลายราย มีสาเหตุจากสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ แนะให้พา สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เพื่อเป็นการป้องกัน

สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมเรื่องโรคในสัตว์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งที่ไทยก็มีพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 5 ที่ระบุชัดว่า เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ แต่คนไทยส่วนใหญ่เมื่อสุนัขหรือแมวเกิดโรคมักเอาไปปล่อย อย่างไรก็ตามวิธีการทำให้สังคมไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ร่วมมือกันพาสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี จะทำให้สังคมไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าได้

สพ.ญ.อภิรมย์กล่าวต่อว่า ในปี 2556 นี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 3 ราย ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี 2 ราย และจ.ศรีสะเกษ 1 ราย และจากสถิติที่ผ่านมายังพบอีกว่าสาเหตุของการเสียชีวิต ร้อยละ 99 มาจากสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและส่วนใหญ่ยังเป็นลูกสุนัข นอกจากนี้กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังจะเป็นกลุ่มเด็กเล็ก โดยเมื่อถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะกัดหรือข่วนควรรีบล้างแผลด้วย น้ำสะอาด และไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที เนื่องจากถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกิดอาการก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทันที เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้

นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะกัดหรือข่วน แม้ว่าสัตว์จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ควรรีบล้างแผลและไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้หากพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุควรส่งให้กับกรมปศุสัตว์ตรวจ หากพบเชื้อพิษสุนัขบ้า จะได้รีบควบคุมพื้นที่ที่พบสัตว์ติดเชื้อ เพื่อเป็นการตัดวงจรแพร่ระบาดของโรค